Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Visselblåsarfunktioner i staten – ett effektivt verktyg för att motverka korruption?

Tid:2019-10-07 kl. 15:00 - 16:30
Målgrupp:Chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare

Att förebygga och motarbeta korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden innefattar många möjliga åtgärder. För en del myndigheter kan det vara motiverat att överväga en särskild visselblåsarfunktion. Men vilka för- och nackdelar finns det med visselblåsarfunktioner? Vilka överväganden behöver myndigheterna göra inför inrättandet och hur fungerar det i praktiken?

För att diskutera dessa frågor bjuder Statskontoret in till ett seminarium. Vid seminariet presenterar Karl Malm, utredare, Statskontorets handbok om visselblåsarfunktioner. Därefter får vi höra om erfarenheter från två myndigheter som har eller haft en visselblåsarfunktion:

  • Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets materielverk och
  • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen.

Vi avslutar med en gemensam diskussion.

Tid och plats: Den 7 oktober, kl. 15:00-16:30. Kaffe serveras från kl. 14:30. Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

Anmäl dig här senast den 30 september. Om du har frågor kan du kontakta oss.