Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Webbinarium: Möjligheter och utmaningar i samverkan mellan stat och kommun

Tid:2020-05-28 kl. 09:00 - 10:30
Plats:Webbinarium
Målgrupp:Chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare

Att få till stånd en fungerande samverkan mellan statliga myndigheter kan i sig vara en utmaning. Men vad krävs när det i stället handlar om samverkan mellan statliga myndigheter och kommunsektorn? Vad är viktigt för respektive aktör att tänka på och vilka är nyckelfaktorerna för en väl fungerande samverkan mellan olika sektorer?

Statskontoret har under våren publicerat en myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse (SiS). I uppdraget ingick att särskilt analysera SiS samverkan med andra aktörer. Mot bakgrund av vår rapport bjuder vi in till ett webbinarium då vi presenterar våra slutsatser och diskuterar hur den statliga och kommunala samverkan kan utvecklas. Statskontorets utredare Helena Norman presenterar rapporten och en panel kommenterar rapporten och samverkansfrågor ur ett bredare perspektiv. Panelen består av:

  • Elisabet Åsbjörnsson Hollmark, generaldirektör på SiS
  • Katarina Munierchef vid Kompetenscenter Barn- och unga i Stockholms stad
  • Matilda Ardenfors, utredningschef på Statskontoret och tidigare konsult med fokus på samverkan

Välkommen att anmäla dig till här senast den 25 maj.

Länk till webbinariet skickas till respektive deltagares e-post, dagen före webbinariet, den 27 maj.

Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se