Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Webbinarium: Statlig tillsyn under 2020-talet

Tid:2020-10-13 kl. 15:00 - 16:30
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare

Den statliga tillsynen har varit omdiskuterad under 2010-talet. Samtidigt som kostnaderna för tillsynen har ökat har alltfler ifrågasatt nyttan med kontrollen. Parallellt har tillsynsmyndigheterna navigerat mellan krav på minskad administration, hårdare kontroller och fler stödjande insatser

I en ny skrift analyserar Statskontoret tillsynens utveckling under det senaste decenniet. På webbinariet presenterar vi  våra iakttagelser och slutsatser. Därefter diskuterar tre gäster hur tillsynen kan utvecklas under 2020-talet:

- Helen Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen

- Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen

- Emma Ek Österberg, lektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Anmäl dig senast den 6 oktober. Av tekniska skäl kan vi ta emot högst 200 anmälningar, så anmäl dig gärna i god tid.

Om du har frågor kontakta oss