Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

9 april 2014 Arbete krävs för att säkra välfärden Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står också inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavgångar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors... 31 mars 2014 Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att... 31 mars 2014 Stora utmaningar för IVO:s tillsyn Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör prioritera flera strategiskt viktiga frågor för att få till stånd en effektivare tillsyn, visar Statskontorets uppföljning av myndigheten. Väl anpassade IT-system och metoder för enhetlig handläggning är områden myndigheten behöver utveckla. 14 februari 2014 Stora vinster av digitalisering riskerar utebli Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital planprocess, visar en utredning från Statskontoret. Fördelar i form av ökad insyn och effektivare processer uteblir. För att förverkliga en digital planprocess krävs enhetlighet och samordning bland ett stort antal... 24 januari 2014 Utvärdering av politiken för global utveckling Statskontorets utvärdering av politiken för global utveckling, som tittar på arbetsformer och styrning inom Regeringskansliet, visar att politikens innebörd behöver tydliggörs för att målen ska nås.