Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
23 januari 2014

Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former?

Statskontoret har genomfört en studie av hur regeringen använder sig av nationella samordnare för att genomföra sin politik. Nationella samordnare är personer som tillsätts av regeringen för att driva på utvecklingen inom ett område, förhandla fram lösningar mellan olika aktörer eller för att utreda och förankra lösningar på problem.

Studien består dels av en översiktlig kartläggning av nationella samordnare som tillsatts sedan 2006, dels av en närmare undersökning av sex utvalda nationella samordnare. Syftet med studien är att ge underlag för fördjupad reflektion om en styrform som vi ser blir allt mer vanlig.

Med utgångspunkt i forskningsdiskussionen om horisontell styrning behandlas motiven för att tillsätta nationella samordnare, hur samordnarfunktionen utformas samt vilka utmaningar och möjligheter som styrformen innebär. I studien lyfts också ett antal intressanta frågor som är värda att belysa vidare.