Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

20 september 2016 Arbetet för en god förvaltningskultur i staten tillförs Statskontoret I budgetpropositionen föreslår regeringen att Statskontoret får i uppgift att arbeta för en god förvaltningskultur i staten. 30 juni 2016 Färre administrativa tidstjuvar i staten Flera administrativa tidstjuvar i staten kan tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Samtidigt skapas bättre förutsättningar att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Det konstaterar Statskontoret i två rapporter till regeringen om hur styrningen av myndigheterna kan... 23 juni 2016 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Statskontoret gör i denna slutrapport en övergripande bedömning av om det ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar når sitt syfte. Stödet och parternas yrkesintroduktionsavtal syftar i första hand till att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkerställa... 22 juni 2016 Utvärdering av regeringens vindkraftsamordnare Statskontoret har utvärderat den verksamhet som bedrivits av regeringens fyra vindkraftsamordnare. Dessa inrättades av regeringen 2006 med uppdrag att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. 22 juni 2016 Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet Statskontoret har analyserat verksamheten vid Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska bland annat följa upp och analysera hur staten och kommunerna genomför rege­ringens funktions­hinderspolitik samt sprida information och kunskap till stöd för politikens genom­förande. 21 juni 2016 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2016 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar... 1 juni 2016 Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten Statskontoret har analyserat verksamheten vid Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. 27 maj 2016 Utvärdering av Upphandlingsmyndigheten Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 september 2015 och denna rapport utgör en delredovisning av uppdraget. 16 maj 2016 Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning Statskontoret har analyserat det statliga åtagandet för de så kallade specialistkompetenskurserna (SK-kurserna) inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. SK-kurserna är statligt finansierade och utgör ett komplement till den övriga utbildningen i läkarnas specialiseringstjänstgöring. 16 maj 2016 Sjukfrånvaro i staten fortsätter öka, särskilt bland kvinnor Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är den största på fem år.