Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

31 maj 2018 Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten – redovisning 2

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att följa upp satsningen på moderna beredskapsjobb i staten. Den övergripande slutsatsen från denna andra uppföljning är att satsningen uppfyller regeringens intentioner. De stora myndigheterna som står för merparten av beredskapsjobben erbjuder enkla jobb...

31 maj 2018 Utveckling av statens styrning av kommuner och landsting 2017

Statskontoret redovisar och analyserar översiktligt utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting och deras verksamheter. 

16 maj 2018 Poddavsnitt #2 Kulturkrock

Det senaste avsnittet av podden Förvaltningskultur handlar om värderingar och kulturkrockar. Kan man ändra folks värderingar? Går det som ledare att ändra en organisationskultur? Och hur gör man i så fall?

15 maj 2018 Modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur – exemplet verksamt.se

Statskontoret har haft i  uppdrag att föreslå alternativa modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn och applicera dem på webbplatsen verksamt.se. 

15 maj 2018 Sjukfrånvaro minskar i staten

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten har brutits för första gången på sex år, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har dock fortsatt ökat.

2 maj 2018 Bättre styr- och stödmaterial med kommunal medverkan

Statliga myndigheters föreskrifter, kunskapsstöd, vägledningar och annat styr- och stödmaterial blir bättre när kommunala medarbetare medverkar i att ta fram materialet, konstaterar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag. Rapporten visar att myndigheter inom skola, hälso-...

25 april 2018 Projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning i staten

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling vid statliga myndigheter och som kan bidra till att utveckla en tillitsbaserad styrning. I uppdraget har det också ingått att lyfta fram goda exempel.

18 april 2018 Mycket fungerar bra, men folkbildningen har också utmaningar

Folkbildningen har en stor betydelse för många som deltar i verksamheterna på folkhögskolor och i studieförbund. Det visar Statskontorets samlade utvärdering. Det finns dock områden som folkbildningen bör utveckla för att bättre bidra till de fyra syften som staten har med statsbidraget till...

6 april 2018 Podd om jakten på den goda förvaltningskulturen

Inom arbetet med en god förvaltningskultur har vi startat en podd som samtalar om korruption, etiska frågeställningar och vad det innebär att jobba i staten. 

28 mars 2018 Modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur

Statskontoret har haft i  uppdrag att föreslå alternativa modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn. I denna delrapport lämnar vi förslag på två modeller. Utgångspunkterna för dem syftar till att skapa en gemensam förståelse för hur...