Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Praktik hos oss

Om praktiken

Vi tar emot praktikanter från universitet och högskolor, ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen. Praktiken genomförs inom vår kärnverksamhet (utredningsverksamheten eller främjande av god förvaltningskultur). Vi tar normalt emot 3-4 praktikanter per termin. Praktiken genomförs under höst- eller vårterminen (följer terminens start- och slutdatum).

Vi erbjuder dig

  • intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom något av våra aktuella utredningsprojekt och i vårt viktiga arbete med att besvara remisser,
  • handledning av erfarna utredare/projektledare,
  • interna och externa seminarier,
  • möjlighet till en unik inblick i statsförvaltningen.

Intresseanmälan

För närvarande tar vi inte emot intresseanmälningar om praktik. Det går bra att skicka in en intresseanmälning för praktik för hösten 2020 från den 6 februari.

Kort om Statskontoret

Uppdrag

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. 

Kompetens

Vi har ca 75 medarbetare, varav 60 är utredare med akademisk examen främst med inriktning på statsvetenskap, nationalekonomi men även företagsekonomi, sociologi och juridik. Flera har doktorsexamen.

Publikationer

Under 2018 publicerade vi  44 rapporter, PM och skrifter.

Budget

Vår verksamhet finansieras med ett anslag på 91 miljoner kronor.