Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statskontorets råd

Rådets uppgift är att vara ett stöd i den mer långsiktiga och strategiska utvecklingen av myndighetens verksamhet bland annat genom att fungera som en viktig aktör i Statskontorets omvärldsbevakning.

Följande personer ingår i rådet:

  • Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
  • Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning DIGG
  • Tony Malmborg, departementsråd, Socialdepartementet
  • Therese Mattsson, generaldirektör på Kustbevakningen
  • Bob Pernodd, avdelningschef Avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet
  • Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten
  • Gia Wickbom, departementsråd, Budgetavdelningen, Finansdepartementet
  • Helen Ängmo, generaldirektör, Statens skolinspektion
  • Nils Öberg generaldirektör Kriminalvården