Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Upphandlingar

Här visas Statskontorets egna upphandlingar. Annonsering av samtliga upphandlingar sker i Opics annonsdatabas på tendsign.se.

Pågående upphandlingar

Digital arbetsplats som tjänst, inklusive viss support. 

Sista dag för anbud är den 2 november 2017.

Förfrågningsunderlag

Frågor och svar 1 (2017-10-12)