Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Upphandlingar

Här visas Statskontorets egna upphandlingar. Annonsering av samtliga upphandlingar sker i Opics annonsdatabas på tendsign.se.

Pågående upphandlingar

Utveckling och förvaltning av Statskontorets webbplatser

Sista dag för anbud är den 22 april.

- Anbudsinbjudan (DOCX 97KB)

- Bilaga 1. Kommersiella villkor (DOCX 64KB)

- Bilaga 2. Sanningsförsäkring (DOCX 62KB)

- Bilaga 3. Grafiska riktlinjer (PDF 1MB)

- Frågor och svar 2019-04-05 (DOCX 82KB)

- Frågor och svar 2019-04-10 (DOCX 83KB)

- Frågor och svar 2019-04-12 (DOCX 83KB)


Leverantörer av kvalificerade allmänutredare för ramavtal

Sista dag för anbud är den 30 april.

- Anbudsinbjudan (DOCX 104KB)

- Bilaga 1. Kommersiella villkor (DOCX 64KB)

- Bilaga 2. Intern bestämmelse om representation (DOCX 74KB)

- Bilaga 3. Intern bestämmelse om resor i tjänsten (DOCX 74KB)

- Bilaga 4. Sanningsförsäkran (DOCX 62KB)

- Bilaga 5. Kvalitetsuppföljning (DOCX 77KB)

- Frågor och svar - 2019-04-02 (DOCX 78KB)

- Frågor och svar - 2019-04-08 (DOCX 79KB)