Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Integritetspolicy

Statskontoret är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, våra sidor på Twitter och Linkedin samt i utskick per e-post. 

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter (e-postadress) som samlas in när du prenumererar på våra e-postnyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dessa personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som du lämnar när du beställer eller prenumerera på våra tryckta publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för framställan av deltagarlista, utskick av bekräftelser och utvärderingsenkäter. I de fall kostnader uppkommer på våra kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, CV, personligt brev) när du söker en tjänst eller en praktikplats sparas i två år enligt Riksarkivets föreskrifter. Därefter gallras de.

Det förekommer också personuppgifter i form av bild, film och ljud på vår webbplats och på våra sidor i sociala media. Dessa har vi begärt samtycke om innan publicering.

Närmare bestämmelser om detta samt ändamålen för behandlingen får du när du skickar oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats, i vårt verktyg för anmälningar till seminarier eller som svar på e-postutskick. 

På webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar här. 

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som de var avsedda för när de samlades in.

Statskontoret kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare. 

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Statskontoret, oavsett om dessa har samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Statskontoret behandlar dina uppgifter felaktigt eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan författning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Kontakt

Om du har synpunkter på behandlingen, eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud är vår e-post: registrator@statskontoret.se

Vill du skicka brev är vår postadress:

Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen


Denna integritetspolicy gäller från om med 2018-05-01.

Statskontoret kan komma att uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår webbplats www.statskontoret.se