Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetschefernas syn på regeringens styrning

Cheferna för de statliga myndigheterna är i en unik position att bedöma hur regeringen styr förvaltningen. Visar regeringen tillit till myndigheternas sätt att sköta verksamheten? Spelar de informella kontakterna mellan regeringen och myndigheten någon roll? Och vilken bakgrund har cheferna för de statliga myndigheterna? Dessa och flera andra frågor får ett svar i denna publikation.

Publikationen är resultatet av en enkätundersökning till myndighetschefer som Statskontoret och Göteborgs universitet genomförde våren 2016.

Författare till rapporten är Jenny de Fine Licht och Jon Pierre.

Jenny de Fine Licht är fil. dr. och verksam som lärare och forskare vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Hennes forskning har bland annat handlat om öppenhet i beslutsfattande, styrning och granskning.

Jon Pierre är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning har
bland annat handlat om de politiska institutionernas roll och otraditionella styrningsformer som nätverk och partnerskap.