Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Publikationer

Sökning på förvaltningspolitiskt ämnesord: Innovation


Tillbaka till sökformuläret


Kultur mot korruption
En kultur mot korruption

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har skriften En kultur mot korruption tagits fram. Den ger en kort bakgrund om korruption, men också praktiska tips om hur myndigheter kan arbeta med förebyggande och hantering.