Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på människor i rörelse

Förvaltningspolitikens utveckling

Statskontoret bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser i den offentliga sektorn.

Det gör vi genom att sammanställa kunskapsunderlag, anordna seminarier och delta i internationella samarbeten. Skriftserien Om offentlig sektor, som speglar och analyserar olika perspektiv av förvaltningens utveckling och utmaningar, är ett exempel. Statskontoret ger också årligen en samlad beskrivning av hur hela den svenska offentliga sektorn utvecklas. Det gör vi i publikationen Offentliga sektorn i korthet. Vi gör också en årlig sammanställning av sjukfrånvaron i staten. Läs mer om vårt arbete.

Vår årliga förvaltningspolitiska dag är en mötesplats för att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning. Vi anordnar också förvaltningspolitiska seminarier.  Läs mer om vår seminarieverksamhet.

Vi fungerar också som stöd till Regeringskansliet i olika internationella fora inom det förvaltningspolitiska området, som EUPAN och OECD.

Pågående utredningar