Förvaltningspolitikens utveckling | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitikens utveckling

Statskontoret bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser i den offentliga sektorn. Det gör vi genom att sammanställa kunskapsunderlag, anordna seminarier och delta i internationella samarbeten. 

Offentliga sektorns utveckling

Vi följer löpande utvecklingen i den offentliga sektorn. Det gör vi genom att årligen ge en översiktlig bild av den offentliga sektorns omfattning och organisation, genom att följa den statliga styrningen av kommuner och landsting samt följa upp sjukfrånvaron inom staten


Publikationer

Vi ger ut skrifter i serien Om offentlig sektor (OOS) som speglar och analyserar förvaltningens och förvaltningspolitikens utveckling. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av den offentliga sektorns omfattning och organisation i skriften Offentliga sektorn i korthet. Från och med 2018 ger vi också ut skriften Utvecklingen av en statliga styrningen av kommuner och landsting.


Vi anordnar

En förvaltningspolitisk dag varje år. Vi anordnar också ett antal seminarier om förvaltningspolitik.


Vi arbetar internationellt genom EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor och i OECD:s Government at a Glance.