Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

År 2019 kommer temat på den förvaltningspolitiska dagen vara myndighetsstyrning.
Datum: 16 maj kl. 13.00-16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Konserthuset, Stockholm.
Mer information kommer. 


Statskontorets förvaltningspolitiska dag har varit ett uppskattat evenemang under snart 10 år med olika teman. Förtroendet för staten var temat för 2018 års dag.