Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

År 2019 kommer temat på den förvaltningspolitiska dagen vara Myndighetsstyrning i praktiken.
Datum: 16 maj kl. 13.00-16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Konserthuset, Stockholm.
Mer information kommer. 


Statskontorets förvaltningspolitiska dag har varit ett uppskattat evenemang under snart 10 år med olika teman. Förtroendet för staten var temat för 2018 års dag.