Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

Temat för 2019 års förvaltningspolitiska dag var myndighetsstyrning i praktiken där talarna delade med sig av erfarenheter för att uppnå en god styrning.

Ardalan Shekarabi inledde med flera förvaltningspolitiska områden – digitalisering, tillit, samverkan och statlig närvaro i landet. Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogden och Torkel Nyman, Socialdepartementet talade om ledningsformer. Läs mer om dagen.