Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting

Statskontoret följer löpande utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av denna utveckling. Uppdraget omfattar all statlig styrning, dvs. av både obligatoriska och frivilliga verksamheter, samt styrning som sker som en följd av EU-medlemskapet.

Årets rapport kommer publiceras den 31 maj.


Under 2016 gjorde vi två rapporter om den statliga styrningen av kommuner och landsting.

Kartläggning och analys av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting

En kartläggning av statens samlade styrning av kommunerna och en övergripande analys avkonsekvenserna av styrningen. Uppdraget omfattar all statlig styrning som reglering och annan styrning som specialdestinerade statsbidrag, vägledningar och överenskommelser.
Ladda ner eller beställ Statens styrning av kommunerna 

Samlad uppföljning av den statliga styrningen

En analys med förslag till hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting.
Ladda ner eller beställ Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting