Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nätverksmötet 26 september 2017

Det andra mötet i myndighetsnätverket handlade om olika former av korruptionsrisker, hur sådana kan identifieras och hanteras. Vi fick ta del av presentationer av Ekonomistyrningsverket, Brottsförebyggande rådet, Tullverket och Kammarkollegiet. Utöver dessa var frågor om riskanalys, riskhantering och påverkansförsök föremål för gruppvisa diskussioner.

Otillåten påverkan – Några resultat från Brås forskning

Johanna Skinnari


Ladda ner filmen | Se presentationen (PDF 571KB)


Tullverket - bara äkta vara

Pär Landby, säkerhetschef


Ladda ner filmen | Se presentationen (PDF 945KB)


Oegentligheter och intern styrning och kontroll (ESV)

Tina J Nilsson, enhetschef och Annika Alexandersson, utredare


Ladda ner filmen | Se presentationen (PDF 41KB)


Hur Kammarkollegiet arbetar med att förebygga risker för korruption och jäv

Petra Edenfeldt, verksjurist


Ladda ner filmen | Se presentationen (PDF 421KB)