Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nätverksmötet 25 september 2018

Behovet av objektivitet och opartiskhet läggs fast i svensk författning. Jäv och bisyssla är två omständigheter som kan äventyra dessa grundläggande principer. De kan dessutom leda till förtroendeskador, såväl för den enskilde tjänstemannen liksom för den berörda myndigheten. Därför är det viktigt att myndigheterna är medvetna om de risker som jäv och bisysslor kan innebära och på bästa möjliga sätt hantera dessa risker genom förebyggande insatser. Det är temat för nätverksmötet.

Medverkar gör Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som pratar om korruption, bisysslor och jäv men även om vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang. Vidare berättar Kulturrådet om hur de hanterar jävsfrågan, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) berättar om samarbetet i den myndighetsgemensamma jävsgruppen som består av nio myndigheter och Chalmers avslutar med att prata om sin e-utbildning för att förebygga korruption och bedrägeri.

Om korruption, bisysslor, jäv och den nya förvaltningslagen

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet

Se presentationen (PDF 898KB)


Hur jobbar Kulturrådet med jävsproblematik?

Staffan Forsell, generaldirektör Kulturrådet och Greta von Rosen Stövind, jurist Kulturrådet

Se presentationen (PDF 1MB)


Samarbetet inom den myndighetsgemensamma jävsgruppen

Jan Liliemark, avdelningschef Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Se presentationen (PDF 548KB)


Hur upptäcker, hanterar och förebygger vi korruption och bedrägeri?

Ruth Woie-Svensson, Risk Controller på Chalmers tekniska högskola

Se presentationen (PDF 3MB)