Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nätverksmötet 12 juni 2018

Visselblåsarfunktioner och rutiner för hur man hanterar larm om korruption och andra oegentligheter var temat för mötet. Statskontoret berättar om sitt arbete i ämnet och vi får lyssna på tre myndigheters egna erfarenheter av att inrätta och upprätthålla sådana funktioner. Medverkar gör också Gissur Erlingsson, en av Sveriges främste korruptionsforskare, och Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som presenterar granskningen av händelserna vid Transportstyrelsen.

Om det svenska korruptionsproblemet och varför det är viktigt att vissla

Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet

Se presentationen (PDF 3MB)


Råd och regler för den som vill inrätta en visselblåsarfunktion

Olof Wilske och Erik Axelsson, Statskontoret

Se presentationen (PDF 294KB)


Tre myndigheter berättar om sina erfarenheter av visselblåsarfunktion

Heini Möller, Försäkringskassan, Tomas Gustavsson, Statens fastighetsverk, Anders Ljungberg, Trafikverket

Se presentationerna: Försäkringskassan (PDF 188KB) | Statens fastighetsverk (PDF 301KB) | Trafikverket (PDF 996KB)


Granskningen av Transportstyrelsen

Thomas Bull, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen