Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nätverksmötet 27 november 2018

Temat för mötet var korruptionsbegreppet. Vad betyder begreppet för myndigheterna? Vad säger forskningen? Lyssna på föredragshållarna.

Vad är egentligen korruption?

Bo Rothstein, Göteborgs universitet


Vad betyder korruption på Trafikverket?

Charlotta Lindmark, Trafikverket


Korruption ur ett arbetsgivarperspektiv

Hedda Mann, Arbetsgivarverket


Otillåten påverkan och korruption - närbesläktade begrepp

Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet


Konkurrensverket om korruptionsbegreppet

Magnus Johansson, Konkurrensverket


Korruption och oegentligheter

Annika Alexandersson, Ekonomistyrningsverket