Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning

Statskontoret ska analysera hur Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning kan utvecklas. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning, bland annat rörande Nationalmuseums organisation, interna miljö, arbetsprocesser och kompetensförsörjning