Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse

Statskontoret ska göra en myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse (SIS) enligt Statskontorets modell för myndighetsanalyser.

Syftet med myndighetsanalysen är att identifiera utvecklingsbehov och föreslå åtgärder som förstärker och utvecklar SIS förmåga att fullgöra sitt uppdrag.