Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Enligt EU :s luftkvalitetsdirektiv ska medlemsstaterna se till att det upprättas åtgärdsprogram för att klara gränsvärden om luftens föroreningsnivåer i vissa zoner eller viss tätbebyggelse överskrider EU:s gränsvärden. Statskontoret har fått i uppdrag att analysera åtgärdsprogrammen för luftkvalitet med fokus på systemets utformning samt orsakerna till att nuvarande system inte uppfyller sitt syfte.

I uppdraget ingår också att föreslå möjliga lösningar för att förbättra systemet.