Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av social dumpning mellan kommuner

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun, ofta benämnt som ”social dumpning”.

Att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun har uppmärksammats i media och av kommuner. Aktiv medverkan kan innebära att kommuner eller andra aktörer bidrar till eller uppmanar personer i stort behov av samhällsservice att flytta till en annan kommun. Ofta sker det utan att den mottagande kommunen informerats. I dagsläget finns dock ingen uppgift om hur vanligt förekommande detta är och vad som är de bakomliggande orsakerna till det. 

Utöver definition och kartläggning ska Statskontoret lämna förslag på möjliga inriktningar för åtgärder som skulle kunna motverka problematiken det innebär för kommuner såväl som de personer som drabbats.

Statskontoret ska redovisa kartläggningen den 1 september och förslag till inriktning på åtgärder den 15 november 2020.