Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av Migrationsverkets nya organisation

Statskontoret ska analysera hur Migrationsverket har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i Statskontorets rapport Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation (2017:6).

I uppdraget ingår att beakta den nedtrappning av verksamheten som Migrationsverket genomför och därefter ta ställning till vad som eventuellt återstår att genomföra för att nå en ändamålsenlig verksamhet.