Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)

Regeringens utvecklingsprogram JiM som inleddes 2013 omfattar i dag 59 myndigheter och en organisation med myndighetsuppgifter. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Statskontoret ska utvärdera utvecklingsprogrammet med fokus på styrningen och stödet för de statliga myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga det stöd som Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten har erbjudit de myndigheter som ingår i satsningen samt utvärdera hur stödet till myndigheterna har fungerat för att uppnå syftet och målet. Statskontoret ska också utvärdera hur arbetet med jämställdhetsintegrering har styrts och genomförts på myndigheterna och vilka resultat det arbetet har lett till.

Delrapport