Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att ansvaret för arbetsgivarpolitiken är till stor del delegerat till myndigheterna och deras högsta chef. Myndigheterna har i och med det ett självständigt arbetsgivaransvar för verksamheten och möjlighet att, via Arbetsgivarverket och i samverkan med andra statliga arbetsgivare, utforma den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Statskontoret har i uppdrag att analysera hur myndigheterna och Arbetsgivarverket har tagit det arbetsgivarpolitiska ansvaret, delegeringens betydelse för förtroendet för statsförvaltningen och hur den bidragit till utvecklingen av den statliga verksamheten, samt kartlägga och redovisa eventuella oklarheter i fråga om fördelningen av befogenheter inom det arbetsgivarpolitiska området.