Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av hinder för användande av öppna data från statliga myndigheter

Statskontoret ska analysera vilka hinder som finns mot att använda eller vidareutnyttja öppna data från vissa statliga myndigheter. Analysen ska främst avse offentlig data där en ökad användning bedöms kunna medföra stor nytta för medborgare, företag och det civila samhället.

Uppdraget ska fokusera på information som är publicerad som öppna data och redogöra för vilka praktiska hinder, i form av bristande tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller interoperabilitet, som finns mot en ökad användning eller ett ökat vidareutnyttjande.