Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen beslutade 2016 om en arbetsmiljöstrategi för perioden 2016–2020. Arbetsmiljöstrategin är uppdelad i tre prioriterade områden:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö

Statskontoret ska analysera om utformningen av strategin har gett förutsättningar för att nå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Resultatet ska utgöra ett underlag för regeringens utformning av en ny arbetsmiljöstrategi. Statskontoret ska därför lämna rekommendationer om hur en ny arbetsmiljöstrategi kan utformas.