Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av verksamheten vid Havsmiljöinstitutet

Regeringen uppdrog i november 2015 åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet att bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med bland annat vetenskaplig kompetens och analys. Samarbetet skulle ske under benämningen Havsmiljöinstitutet. Uppdraget gäller till och med 2020, och ska nu utvärderas i syfte att få fram underlag för hur uppdraget eventuellt ska förnyas.

Statskontoret ska bland annat
• undersöka användarnas bedömning av hur Havsmiljöinstitutets verksamhet bidragit till att stödja havsmiljöarbetet
• utvärdera hur verksamheten har kompletterat övrig verksamhet inom havsmiljöområdet
• utvärdera hur samverkan fungerat mellan de olika universiteten
• lämna ett förslag på förnyat uppdrag alternativt upphörande