Till huvudinnehåll

Digitalisering av förvaltningen

Svensk förvaltning befinner sig i en digital transformation. Digitaliseringen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna fullfölja sina uppdrag och åtaganden. Vi ser att omställningen medför utmaningar i förvaltningen som helhet och i myndigheternas verksamheter och lyfter här återkommande utmaningar som vi sett i våra rapporter och skrifter.

Några ämnen vi tar upp är behov av investeringar och nya kompetenser, samverkan inom förvaltningen och tydligare styrning av förvaltningens digitalisering. Digitaliseringen är en förutsättning för en effektiv statsförvaltning och påverkar även medborgarnas förtroende för förvaltningen.