Till huvudinnehåll

Kunskap för utveckling av statsförvaltningen

Vi på Statskontoret är experter på styrning och organisering av statliga verksamheter. Vi analyserar och utvärderar myndigheter och följer utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Löpande följer vi hur förvaltningen utvecklas och analyserar framtida utvecklingsbehov. Varje år sammanställer vi en översiktlig bild av myndigheter i Sverige. Vår kunskap bidrar till att effektivisera och utveckla statsförvaltningen.