Till huvudinnehåll

Pågående uppdrag

Här hittar du våra uppdrag vi arbetar med. Vår verksamhet styrs till stor del av uppdrag från regeringen. Vi gör också ett mindre antal egeninitierade studier varje år.

Regeringsuppdrag

 

Egeninitierade studier