Till huvudinnehåll

Pågående uppdrag

Här hittar du våra uppdrag vi arbetar med. Vår verksamhet styrs till stor del av uppdrag från regeringen. Vi gör också ett mindre antal egeninitierade studier varje år.

Regeringsuppdrag

UppdragFrånAvrapportering
Utvärdera hur myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen fungerar Landsbygds- och infrastruktur­departementet 28 februari 2024
Lämna förslag om organisationsförändring Finans­departementet 1 mars 2024
Kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet Finans­departementet 4 mars 2024
Analysera och föreslå en mer effektiv myndighetsfunktion för statsstöd Klimat- och närings­departementet 22 mars 2024
Myndighetsanalys av Universitets- och högskolerådet Utbildnings­departementet 26 april 2024
Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter Arbets­marknads­departementet 30 april 2024
Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter Finans­departementet 30 april 2024
En samlad informationsportal om riktade statsbidrag till kommuner och regioner Finans­departementet 27 maj 2024
Myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten Social­departementet 31 maj 2024
Uppdrag att göra en översyn av nämndmyndigheter Finans­departementet 11 juni 2024
Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten Arbets­marknads­departementet 14 juni 2024
Myndighetsanalys av Rymdstyrelsen Utbildnings­departementet 15 september 2024
Göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet Justitie­departementet 7 oktober 2024
Analys av Naturvårdsverket Klimat-­ och näringslivs­departementet 8 november 2024
Effektiviteten i Arbetsförmedlingens användning av förvaltningsmedel Arbets­marknads­departementet 31 januari 2025
Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet Utbildnings­departementet 28 februari 2026
Analysera ansvaret för sekretariats- och samverkansfunktioner inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Landsbygds- och infrastruktur­departementet 31 mars 2026

 

Egeninitierade studier