Till huvudinnehåll

Pågående uppdrag

Här hittar du våra pågående utredningsuppdrag. När utredningen är klar publiceras resultatet, oftast i form av en rapport.

Vår verksamhet styrs till stor del av de uppdrag som regeringen lägger på oss. Vi gör också ett mindre antal egeninitierade studier varje år.