Till huvudinnehåll

Statskontoret utvecklar statsförvaltningen genom analys, utvärdering och kunskapsdelning.

Antal myndigheter under regeringen

Antal årsarbetskrafter i myndigheterna

Sjukfrånvaron i myndigheterna

344
241 000
3,6%