Till huvudinnehåll

Statskontoret utvecklar statsförvaltningen genom analys, utvärdering och kunskapsdelning.

Din roll i staten Gemensamma spelregler Webbutbildning

Antal myndigheter under regeringen

Antal årsarbetskrafter i myndigheterna

Sjukfrånvaron i myndigheterna

367
257 000
3,7%