Till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Statskontoret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Statskontoret.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen är delvis tillgänglig

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Statskontoret.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. [WCAG 1.1.1]
  • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5]

Oskäligt betungande anpassning

Statskontoret åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Statskontorets rapporter går att ladda ner i PDF-format. Syftet med detta är att ge så god läsbarhet som möjligt för den som vill skriva ut rapporten. Dessa PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade då de ej är avsedda att läsas på skärm. Vår bedömning är att det skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa alla PDF-filer för det innehåll som redan finns tillgänglighetsanpassat i HTML-format.

Statskontorets har en samling äldre rapporter från 2006-2016 som endast är tillgängliga i PDF-format på webbplatsen. De är ett omfattande manuellt arbete att formatera om dokumenten och därför är rapporterna inte tillgänglighetsanpassade fullt ut.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll. Detta innefattar dokument som tagits fram av annan part än Statskontoret, exempelvis uppdragsbeskrivningar. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Statskontoret.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 mars 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 mars 2022.