Till huvudinnehåll

Den digitala utvecklingen innebär nya kompetensbehov

Förvaltningens digitala utveckling skapar nya kompetensbehov i förvaltningen. Det krävs både IT- och systemkunskap, områden med hög konkurrens om arbetskraften. Det medför svårigheter för förvaltningens kompetensförsörjning och har skapat ett stort konsultberoende för förvaltningens digitalisering. Statskontoret har konstaterat att det gör förvaltningen sårbar.