Till huvudinnehåll

Tydligare styrning och samordning

Regeringens styrning av de statliga myndigheternas roll i digitaliseringen behöver förtydligas

Statskontoret har konstaterat att myndigheterna uppfattar styrningen av digitalisering som svag och utan samordning mellan olika departement. Vi ser även att roll- och uppgiftsfördelningen mellan de statliga myndigheterna, regional och kommunal nivå är otydlig. Detta medför en risk för ineffektivitet i förvaltningsgemensamma digitala investeringar. Regeringen behöver förtydliga och klargöra hur de statliga myndigheterna inom området ska samspela.