Till huvudinnehåll

Digitalisering kräver samverkan

Digitaliseringen kräver mer av samverkan mellan staten, kommuner och regioner…

Statskontoret har konstaterat att behovet av samverkan mellan olika förvaltningsnivåer förstärks med digitaliseringen. Statskontorets har sett att den svenska förvaltningsmodellen medför att staten och huvudmännen behöver samverka när verksamheter i kommuner och regioner ska utvecklas genom digitalisering, t.ex. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För det krävs en helhetsbild av myndigheternas verksamhetsutveckling med digitala inslag.

… och samverkan kan generera underlag för policyutveckling

Statskontoret har sett att digitalisering som sker i samverkan kräver både anpassning av lagstiftning, att begrepp och standarder ensas vilket kräver politiska beslut. Statskontoret har pekat på att samverkan kan vara ett sätt att åstadkomma relevanta underlag för sådana beslut.