Till huvudinnehåll

Sjukfrånvaro i staten

Statskontoret sammanställer varje år sjukfrånvarostatistiken inom myndigheter.

Sjukfrånvaron i myndigheterna var 4,1 procent av den ordinarie arbets-tiden under 2022. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2021. Sjukfrånvaron har varierat de senaste åren. Exempelvis minskade den något mellan 2020 – 2021. Men årets sjukfrånvaro är den högsta sedan 2016.

 

Långtidsfrånvaron (mer än 60 dagar) som andel av den totala sjukfrån-varon var 46,6 procent under 2022. Den har minskat i förhållande till 2021, då den var 48,9 procent.

 

Sjukfrånvaron ökade för både kvinnor och män under 2022. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 0,6 procentenheter, från 4,5 till 5,1 procent. Sjukfrånvaron för män ökade med 0,3 procentenheter från 2,6 procent till 2,9 procent.