Till huvudinnehåll

Förvaltningspolitisk dag 2022

Den 5 maj samlades 260 ledare inom statsförvaltningen på Statskontorets årliga konferens Förvaltningspolitisk dag. I år hölls dagen i Konserthuset i Stockholm med möjlighet att delta digitalt. Temat var förvaltningen i en föränderlig omvärld.

Dagens moderator, Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet inledde dagen med att läsa upp Gustav Frödings dikt Gråbergssång. Med dikten vill Johan betona att det finns många goda krafter och goda beteenden inom förvaltningen som vi ska vara stolta över – att vi alla inom förvaltningen är just ett Gråberg – vilket innebär att vi också ska stå fast. Något som Johan tyckte kunde vara bra att bära med sig under dagen då temat är förändringar.

Foto: Dagens moderator, Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning och Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret.
Foto: Dagens moderator, Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning och Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret.


Tre myndigheter om att hantera större förändringar och nya förutsättningar – vilka lärdomar tar de med sig?

Den första punkten på programmet handlade om hur tre olika myndigheter har hanterat större förändringar samt vilka lärdomar som dragits från dessa erfarenheter.

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten berättade om hur Dataskyddsförordningen, GDPR förändrade myndighetens uppdrag i grunden. Några av de lärdomar som Lena delade med sig av var att förändring tar tid, att låta alla medarbetare känna sig delaktiga i processen innan man implementerar något nytt samt att tidigt visa vem du är i ditt ledarskap då de första åtgärderna kan vara svåra att ändra i efterhand. 

Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten berättade om arbetet som myndigheten bedrivit sedan den bildades hösten 2015. Några av Ingers viktigaste lärdomar fram till idag är att man måste hålla blicken högt och våga ompröva samt göra sina vägval men också hålla i och hålla ut.

Johan Carlson, f.d generaldirektör för Folkhälsomyndigheten berättade om hur myndigheten hanterade utvecklingen av coronapandemin. En tidig insikt var att de skulle bli tvungna att hantera pandemin i en större kontext med långt fler personer inblandade. Från en period då det minst sagt hände mycket på kort tid så tar Johan med sig vikten av att kunna prioritera och att det tär på en organisation att behöva gå igenom många rekryteringsprocesser.

Förvaltningen har visat på en god förmåga att ställa om och att samverka i kris

Civilminister Ida Karkiainen pratade bland annat om hur den svenska förvaltningsmodellen har utmanats under alla de kriser som inträffat på kort tid. Förvaltningen har visat en god förmåga att ställa om snabbt och att samverka kring krishanteringen. Det är viktigt att fundera över hur förvaltningen skulle kunna arbeta ännu mer ihop som en enhet, inte minst när det gäller just krishantering. Regeringen har tillsatt en utredning för att förstå vilka förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska kunna hjälpa varandra snabbt där man bland annat kommer titta på in- och utlåning av personal.

Foto: Ida Karkiainen, civilminister
Foto: Ida Karkiainen, civilminister


Forskarsamtal om dagens tema

Efter kaffepausen var det dags för ett forskarsamtal mellan Johan Quist och Bengt Jacobsson om dagens tema.  

Bengt Jacobsson, forskare inom företagsekonomi, Södertörns Högskola pratade bland annat om att de utmaningar som identifierades i den statliga utredningen I medborgarnas tjänst från 1997 i stort sett är samma utmaningar som förvaltningen möter idag. Utmaningarna har tagit sig lite annan form men i allt prat om förändring så finns det också en ganska stor stabilitet. De utmaningar som det handlar om är internationalisering och europeisering, statens fragmentering samt styrning.

Panelsamtal - från politik till praktik

I det sista passet hölls ett panelsamtal där tre tidigare statsråd fick ge exempel på när de omsatte politik till praktik.

Ann-Christin Nykvist berättade om när hon tillträdde som jordbruksminister och möttes av en stark lantbruksrörelse som hade förväntningar. Hon jobbade på hemmaplan för att försöka begränsa resurserna till den gemensamma jordbruksreformen. Ann-Christins strategi var att hon var nöjd så länge man i Bryssel var lagom missnöjd.

Göran Hägglund pratade om omregleringen av apoteksmarknaden och hur det fanns en hel del invändningar och motståndare när det väl var dags att gå från politik till praktik. Han berättade också om den omtumlande tiden efter det att man upptäckte att barn hade drabbats av narkolepsi efter att de vaccinerats mot svininfluensan. Lärdomar som Göran tar med sig är att inte vara för tvärsäker på sin sak utan ha en idé om vart man vill men ompröva på vägen samt att inom politiken och förvaltningen inte lova mer än man kan hålla.

Hillevi Engström pratade om vad som behövs för att bli ett framgångsrikt statsråd där en förutsättning är att ha en idé eller en vision som löser ett samhällsproblem och en annan är att ha både självinsikt och ödmjukhet som politiker. Utöver det måste man kunna bli ledd, leda sig själv och leda andra. Hillevi berättade också om när hon blev arbetsmarknadsminister och att hon från den tiden tar med sig vikten av att tro på sin idé och att det inte blir så bra när man inte gör det.