Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Verksamheter inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Liksom verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och jämställdhet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning 2015–2018. Ett uppdrag från Socialdepartementet

Rapporten visar att satsningen har lett till en ökad bemanning i äldreomsorgen i enlighet med satsningens syfte. Under den tid som satsningen har pågått har de aktiviteter som kommunerna genomfört bidragit till satsningens mål om en ökad trygghet för de äldre och ökad kvalitet i omsorgen. Satsningen har däremot inte varit utformad för att ge förutsättningar för lärande och bestående resultat och effekter. (Publikation 2019:5)

Arbetsförmedlingens interna styrning. Slutrapport om förändringsarbetets genomslag. Ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Statskontoret har följt myndighetens förändringsarbete och anser att inriktningen på arbetet är relevant och att förändringarna har genomförts effektivt i många delar. Men Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att digitaliseringen och andra pågående förändringar förbättrar arbetet med arbetssökande och arbetsgivare. (Publikation 2019:3)

Udda fåglar i kommittéväsendet. En studie av otraditionella kommittéer

I den här studien kartlägger och analyserar Statskontoret kommittéer som har andra sorters uppdrag än att utreda en viss fråga. Vi undersöker varför regeringen väljer att använda kommittéformen på ett otraditionellt sätt och hur formen fungerar för olika typer av verksamheter. Studien tar också upp vilka möjligheter och risker det kan finnas med en otraditionell användning av kommittéväsendet. (Om offentlig sektor)