Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rekrytering

Myndigheternas och personers objektivitet ställs verkligen på sin spets i vissa frågor. Rekrytering är en sådan fråga. Staten ska rekrytera på ett förutsägbart och objektivt sätt enligt grundlagen. Beslut om anställning får bara ske på sakliga grunder och dessa är förtjänst och skicklighet. Det betyder att släktband, vänskap eller andra relationer inte får spela någon roll när en myndighet ska anställa personal.

Här hittar du material om saklig och opartisk rekrytering.

Dilemman

Ett roligt uppdrag

GD vill att enheten ska genomföra ett snabbuppdrag men enheten har varken resurserna eller kompetensen som krävs. En av de anställda berättar att han känner en duktig konsult som har gjort ett liknande uppdrag på ett bra sätt innan. ”Kan inte det vara en...

Sommarvikarien

Personalhandläggaren Jasmine har möte med avdelningschefen Lars. Lars berättar att de behöver en tillfällig förstärkning under sommaren och att han tänker ta in en sommarvikarie, hans brorsdotter som precis har blivit klar med sin examen. Okej?

Anställningsintervjun

Agneta blir inte kallad till anställningsintervju trots att hon har minst lika goda eller bättre meriter än Peter som fått komma på intervju. Arbetsgivaren har svårt att förklara men antyder att ålder är en orsak. Diskriminering?

Språkkunskaper

Myndigheten lägger ut en tjänst med krav på akademisk utbildning och goda kunskaper i svenska språket. Abbe kallas till intervju, men efteråt får han besked om att hans språkkunskaper inte räcker. Han pratar och förstår svenska utan problem men med...

Hur står det till på jobbet, egentligen?

Myndigheten ska rekrytera till din enhet, igen. Du har hållit dig kvar men efter ett turbulent och konfliktfyllt år har många kollegor slutat. En person som har sökt jobbet kontaktar dig och vill träffas på ett fik för att ställa lite fler frågor om hur...

Filmer

Om rekrytering i staten. När svart och vitt blir grått

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i...

Om rekrytering i staten. När svart och vitt blir grått

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i...

Övrigt

När svart och vitt blir grått. Om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket.

När svart och vitt blir grått. Om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket.