Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Organisationskultur

Kulturen i en organisation är de informella ”regler” och normer som styr vårt beteende. Uttryck för kulturen på en arbetsplats kan vara svåra att upptäcka för den som jobbat där länge. Ofta kan nyanställda bidra med färska ögon och nya perspektiv på etablerade arbetssätt. Vissa organisationskulturer kan vara positiva och bidrar till att bygga en god förvaltningskultur, medan andra kulturer är negativa och försvårar detta arbete.

Här hittar du bland material om organisations- och förvaltningskulturer.

Dilemman

Subkulturen

Ann-Catrin visste inte vad hon skulle säga. Här satt en av hennes mest erfarna medarbetare i upplösningstillstånd och ställde henne inför ett ultimatum. Om inte han får gå så går jag, sa han. Vad gör du?

Filmer

Styr med värderingar

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om: varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren sambandet mellan värderingar och kultur hur man kan förstärka...

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra...

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra...

Styr med värderingar

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om: varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren sambandet mellan värderingar och kultur hur man kan förstärka...