Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rollen som statsanställd

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska arbeta – den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex principer som lägger en plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett om du arbetar i försvaret, på ett universitet eller i en domstol.