Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Så kan du arbeta med en god förvaltningskultur

Alla myndigheter bör arbeta med en god förvaltningskultur. Det är viktigt att bryta ner arbetet till en konkret och meningsfull nivå där de anställda känner igen sig. Målet är att de ska bli trygga i sin roll som statsanställda och kunna lösa sina arbetsuppgifter bättre.

Vi föreslår att ni utgår från en enkel modell i tre steg för att komma igång med arbetet:

 

Exempel från verkligheten

Myndighetschefer och chefer i statsförvaltningen berättar om hur de arbetar praktiskt med förvaltningskultur, värdegrund och ledarskap i sina organisationer.

Catarina Andersson Forsman"Statlig värdegrund för att värna demokratin"

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör på Läkemedelsverket, berättar om hur engagerade kulturbärare på myndigheten driver på arbetet med den statliga värdegrunden och hur det ökar medvetenheten om vad det innebär att arbeta på uppdrag av medborgarna. Läs intervjun


Maria Larsson"Viktigt med öppen kultur och att ständigt arbeta med frågorna"

Maria Larsson, Landshövding i Örebro län, berättar om hur organisationen kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor på olika sätt och i olika former. Läs intervjun


Christina Forsberg"Det nära ledarskapet är A och O"

Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, berättar om ledarskap och arbetet med förvaltningskultur i vardagen. Läs intervjun


Anne-Marie Begler"Det handlar inte om rätt svar utan om rätt förhållningssätt"

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, berättar om utmaningar i att arbeta med förvaltningskultur och värdegrund i en stor och geografiskt spridd myndighet och hur de har hanterat det. Läs intervjun


Anders Perklev"Enhetlighet är viktigt men alla måste inte göra exakt likadant"

Anders Perklev, tidigare riksåklagare på Åklagarmyndigheten, berättar om förändringsarbete och att vägen ofta är målet då diskussioner förs i ett öppet samtalsklimat. Läs intervjun


Hanna Witt"Diskussioner om dilemman engagerar medarbetarna"

Hanna Witt, avdelningschef på Konkurrensverket, berättar om hur de arbetar med dilemmadiskussioner för att öka medvetenheten om vad det innebär att jobba i staten. Läs intervjun


Lars Amreus"Jag måste alltid börja med mig själv"

Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur han ser på förvaltningskultur, att det är en fråga om kultur och ett förhållningssätt som börjar hos en själv. Man måste känna vad som är rätt och inte. Lars berättar om hur de på Riksantikvarieämbetet långsiktigt arbetar för att möta oväntade situationer. Läs intervjun


Bild på Sigbritt Karlsson

"Det ska vara enkelt att göra rätt"

Sigbritt Karlsson, rektor på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, berättar om förvaltningskultur i en komplex myndighetsmiljö och utmaningarna att kommunicera i en stor myndighet. Läs intervjun