Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hoten mot objektiviteten – hur bör förvaltningen hantera jäv och bisysslor?

Jäv och förtroendeskadliga bisysslor är några av de främsta hoten mot tilliten för den offentliga förvaltningens opartiskhet. Myndigheterna ansvarar för att följa reglerna om jäv och bisysslor, men regelverken är ibland komplexa och kan vara svåra att tillämpa. Hur ska förvaltningen hantera frågor om jäv och bisysslor för att lyckas upprätthålla tilliten till förvaltningens opartiskhet? Vilket ansvar vilar på myndigheten, cheferna respektive medarbetarna? Och hur skapar man som arbetsgivare ett regelverk som balanserar tillit och kontroll?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Susanna Löfgren, Länsråd i Jämtlands län. Vid seminariet presenteras även Statskontorets nya handbok om jäv samt en nyligen publicerad rapport om offentligt anställdas bisysslor.

Anmäl dig senast den 20 januari.
Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype.