Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Papperstiger eller kraftfullt verktyg? – Om interna regler, policyer och etiska koder

Ett vanligt svar när fel begåtts eller det inträffat en skandal i en myndighet är att man ska se över de interna reglerna eller att skapa en ny policy. Men ofta finns det redan sådan dokumentation på plats. Så vad fyller interna regler, policyer och etiska koder för roll och vilken betydelse har de i den dagliga verksamheten? Hur undviker man att skapa papperstigrar? Och hur får man till ett levande arbete tillsammans med personalen?

På Statskontorets seminarium diskuterades utmaningen i att levandegöra interna policyer och etiska koder. Carin Jämtin, generaldirektör Sida och Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, talade om fördelar, risker och utmaningar med användningen av denna typ av styrdokument.


Se kort intervjufilm med Carin Jämtin