Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Samspel mellan staten och näringslivet – hur går det till?

Flera myndigheter har i uppdrag att samarbeta eller samverka med branschorganisationer och företag. Det kan innebära omfattande kontakter med den privata sektorn. Inom områden med få arbetsgivare kan det också bli vanligt att anställda rör sig mellan myndigheten och branschorganisationerna eller företagen.

Hur upprätthåller man en god förvaltningskultur när det blir många beröringspunkter mellan staten och den privata sektorn? Hur uppfattar medarbetarna att det är att vara i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet?

Anna Serner, direktör vid Filminstitutet, och Herman Sundqvist, generaldirektör vid Skogsstyrelsen, delger sina erfarenheter och berättar om hur respektive myndighet arbetar med detta.


Se kort intervjufilm med Anna Serner.