Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Att styra en kulturmyndighet

Tid:2021-06-21 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Skype
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. En myndighet ska vara effektiv, arbeta med intern styrning och kontroll och hushålla väl med statens medel. Hur gör man för att knyta ihop dessa båda perspektiv? Statskontoret bjuder nu in till ett webbinarium på temat Att styra en kulturmyndighet.

Statskontoret har de senaste åren fått i uppdrag av regeringen att analysera verksamheterna vid bland annat Statens historiska museer, Dansens hus, Filminstitutet, Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet. Under seminariet lyfter vi fram några iakttagelser som vi har gjort i våra analyser. Därefter reflekterar tre inbjudna gäster kring utmaningarna med att styra och leda en kulturmyndighet:

  • Maria Jansén, överintendent på Statens historiska muséer
  • Knut Weibull, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet
  • Klara Tomson, fil. dr. i företagsekonomi, huvudsekreterare i utredningen Återstart för kulturen

Anmäl dig här senast den 16 juni. Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se

Webbinariet sänds i Skype för företag. Länk skickas ut senast den 17 juni kl. 12, till de som anmält sig.

Välkomna!