Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningsmodellen under pandemin – vad kan vi lära?

Förvaltningspolitik
Tid:2021-01-15 kl. 10:30 - 12:00
Plats:Webbinariet sker i Skype för företag. Länk kommer att skickas ut senast 13 januari.
Målgrupp:Chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Krissituationer ställer särskilda krav på den offentliga förvaltningen. Hur har vår förvaltningsmodell – med fristående myndigheter, en tydlig sektorsindelning och ett omfattande lokalt och regionalt självstyre – fungerat under pandemin? 

I en ny skrift analyserar Statskontoret hur den svenska förvaltningsmodellen har kommit till uttryck i hanteringen av coronapandemin. Vi bjuder nu in till ett webbinarium där vi presenterar våra iakttagelser och slutsatser. Vi har även bjudit in tre gäster som ger sin syn på hur förvaltningsmodellen har påverkat hur regeringen och myndigheter har agerat under pandemin, och vad vi kan lära framöver:

  • Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen
  • Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet
  • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap vid Uppsala universitet

Anmäl dig här senast den 12 januari. Av tekniska skäl kommer vi att kunna ta emot högst 200 anmälningar, så anmäl dig gärna i god tid.

Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se.